49719560_310101479640933_8648090639621160960_n

Učešće gradjana u finansiranju komunalnih usluga

Novina u radu lokalne samouprave opštine Smederevska Palanka usvojena je vecinom odbornika na zadnjoj sednici Skupština opštine, kao jedna od  tačaka dnevnog reda koja bi omogućila bitniju promenu u radu komunalnih usluga na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Naime, usvojena je odluka o načinu kontinuiranog izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga , što znači,  organizovan postupak izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga koje obavljaju Javna komunalna preduzeća čiji je osnivač Opština, privredna društva, preduzetnici ili privredni subjekti kojima je povereno obavljanje komunalnih delatnosti od opšteg interesa.

Polazeći od toga da se komunalne usluge plaćaju sredstvima  gradjana opštine Smederevska Palanka, a da su, pritom, gradjani merodavni da u svojim mestima uvide pravo stanje na terenu i na taj način se sami  izjasne putem Opštinskog portala gde im je omogućena prilika da ostave sve sugestije, primedbe i žalbe, kao i pohvale, što bi bila promena u odnosu na dosadašnju praksu. Do sada su ova preduzeća o svom radu  sama dostavljala izveštaje Skupštini opštine Smederevska Palanka, pri čemu su ih odbornici usvajali, a gradjani bi ostali najčešće nezadovoljni onim što im je za njihov i opštinski novac pruženo.

Predsednik Skupštine opštine Smederevska Palanka Petar Milić obrazlozio je da preduzeća koja se bave čišćenjem grada i ostalim komunalnim uslugama , u drugim opštinama preduzeća koje vrše iste usluge anketiraju korisnike usluga sami u svojoj režiji, dok je opština Smederevska Palanka donela odluku da isključivo ona bude nadležna,  vrši anketiranje i prikupljanje informacija a ne vršioci tih usluga. Budući da je u godišnjem planu tih preduzeća plaćanje odredjenog iznosa  iz opštinskog buđzeta za izvršene usluge – u ovom slučaju biće plaćene samo one usluge koje su obavljene.

Polazeći od činjenice da će preduzeća, koja vrše komunalne delatnosti,   raditi u punom obimu poslove, predhodno predvidjene ugovorenim obavezama, za isto će biti uredno plaćena.  A u koliko iste usluge ne budu realizovane, uslediće opomena , a potom i odbijanje plaćanja neobavljenih usluga.

 

Posted in Uncategorised.